Depozit de date

 • 1. Studiu documentar - identificarea datelor existente referitor la nevoi, lacune și oportunități
  • 1.1. Kick-off meeting
  • 1.2. Desk research - colectarea, înregistrarea și raportarea datelor deja existente
   • Stabilirea domeniilor centrale. Revizuirea literaturii. Întâlniri de lucru. Consultații cu factorii interesați [en, pdf]
   • Stabilirea priorităților de sănătate pentru populația tinerilor. O trecere în revistă a literaturii naționale și locale disponibile pentru șapte subiecte din domeniul sănătății tinerilor [en, pdf]
   • Cercetare documentare pentru educație [en, docx] [en, pdf]
  • 1.3. Stakeholder mapping - crearea unei hărți a părților interesate de domeniile abordate
   • Cartografierea factorilor interesați – organizații culturale relevante în sectorul tinerilor [ro, xlsx]
   • Cartografierea factorilor interesați – raport final [ro, pdf] [en, pdf]
 • 2. Colectarea și analiza datelor
  • 2.1. Cercetarea calitatativă
   • Sănătatea populației tinere din Zona Metropolitană Cluj. Probleme. Soluții. Factorii determinanți ai schimbării. [en, pdf]
   • Bunăstarea tinerilor (cu vârste între 15 și 24 de ani) ce locuiesc în Zona Metropolitană Cluj. Sănătate – Educație –Participare și autodeterminare – Mediu de viață [en, pdf]
   • Bunăstarea adolescenților (între 10 și 14 ani) ce locuiesc în Zona Metropolitană Cluj. O lume mai bună pentru adolescenți [en, pdf]
  • 2.2. Dezvoltarea "tool"-urilor cantitative
  • 2.3. Cercetare cantitativă
 • 3. Analizarea politicilor publice și identificarea lacunelor sistemice și implicarea părților interesate
  • 3.1. Analizarea politicilor publice
   • Analiza politicii în domeniul tineretului și în sectoarele complementare ale sănătății, educației, autodeterminării și mediului de viață [en, pdf]
  • 3.2. Implicarea părților interesate
   • Raport asupra implicării factorilor interesați [en, pdf]
  • 3.3. Identificarea gapurilor sistemice
   • LEAP – probleme sistemice – harta mentală [en, pdf]
   • LEAP – probleme sistemice [en, pdf]
  • 3.4. Oferirea de propuneri de îmbunătățire a politicilor publice existente
   • http://leapcluj.ro/downloads/?file=Report_Policy-and-Action-Recommendations_ CCC.pdf [en, pdf]
 • 4. Diseminare
  • 4.1. LEAP raport de cercetare