Descrierea generală a proiectului
Studiu interdisciplinar privind evaluarea nevoilor și oportunităților tinerilor din Cluj-Napoca
Context

Zona metropolitană Cluj-Napoca este una dintre cele mai mari opt zone metropolitane din România. De-a lungul ultimilor ani, Cluj-Napoca a fost un spațiu favorabil experimentării și abordărilor inovatoare, stabilind astfel tendințele la nivel regional și național în cazul implicării tinerilor și în inovarea urbană cu o atenție deosebită pe zona de tineret. Având în vedere că orașul Cluj-Napoca – și, de asemenea, zona metropolitană – este un cadru primitor pentru inițiativele independente cu privire la tineri, aceste inițiative sunt deseori disparate și nu sunt reprezentate cu acuratețe în raportarea datelor publice.

Roluri și funcții
Informare și sensibilizare
Țintim spre creșterea gradului de conștientizare cu privire la importanța contribuției tinerilor în proiectarea și implementarea viitoarelor inițiative și, de asemenea, creșterea gradului de conștientizare cu privire la inițiativele care se derulează în prezent în oraș și îmbunătățirea cunoștințelor despre inițiativele relevante ale ONG-urilor care se concentrează asupra tinerilor. 
Încurajarea tinerilor și participării tinerilor
Dorim încurajarea tinerilor și participării tinerilor prin a le face vocea auzită și prin creșterea contribuției tinerilor la intervențiile orientate către educația, sănătatea și bunăstarea lor.
Colectare de informații
Plănuim colectarea de date de înaltă calitate privind opiniile/înțelegerile tinerilor despre propriile nevoi - cum pot fi abordate, de către cine, cum se văd ei înșiși - care vor fi folosite pentru crearea unui plan de intervenție pe termen mediu.