Rólunk

A kolozsvári fiatalok szükségleteinek és lehetőségének interdiszciplináris felmérése 

 

Helyszín: Kolozsvár metropolisz övezete
Időtartama: 5 hónap (2020. január-június)
Támogató: Fondation Botnar, Svájc

 

Kontextus:

Kolozsvár és metropolis övezete Románia nyolc legnagyobb metropolisz övezetének egyike. Az elmúlt években Kolozsvárt kísérletezés és innovatív megközelítések jellemezték, ezáltal meghatározta a regionális és nemzeti tendenciákat az elsősorban a fiatalokra koncentráló részvétel és a városi innováció területén. Míg Kolozsváron – és általában véve a kolozsvári metropolisz övezetben – egyre szaporodnak a fiatalokat célzó önálló kezdeményezések, ezek sokszor nagyon különböznek egymástól, és nem jelennek meg pontosan a közérdekű adatok között.  

Cél: 

A projekt célja egy átfogó, multi- és interdiszciplináris felmérés a kolozsvári nagyvárosi fiatalok igényeiről és lehetőségeiről. A felmérés ökoszisztéma-megközelítés felől készül, és további kezdeményezésekre irányul, amelyek az eredmények alapján elindulhatnak. A projekt eredménye így egy digitális katalógus lesz, amely adatokat, szereplőket és kezdeményezéseket gyűjt össze az egészség, jólét, valamint az oktatás és a munka jövője területekről, részvételi és inkluzív megközelítéssel. 

Érintett kulcskérdések: 

 1. az oktatás, az egészségügy és a jólét terén tapasztalható fejlődési egyenlőtlenségek; 
 2. az elégtelen adatmennyiség ahhoz, hogy ezen területek és a 10-24 éves fiatalok viszonyát kellő pontossággal lehessen feltérképezni.  

Fő célkitűzések:

 • 10-24 éves fiatalok szükségleteinek felmérése az egészség és jólét, valamint az oktatás területén, részvételi megközelítéssel, úttörő technológiák használatával.   
 • Az inter– és multidiszciplináris együttműködés elősegítése a legfontosabb kolozsvári közigazgatási, civil szférabeli és tudományos szereplők között, különös tekintettel a fiatalok egészségére és jólétére, valamint az oktatásra. 
 • Teret adni arra, hogy a fiatalok hallathassák a hangjukat és hozzájárulni a fiatalok egészségét, jólétét és oktatását elősegítő beavatkozásokhoz  
 • Az érintett területeken aktív szervezetek intézményes megerősítése, hogy olyan kezdeményezéseket dolgozzanak ki és léptessenek életbe, amelyek a megállapított szükségleteket és hiányokat célozzák.  

Szakaszok és tevékenységek: 

 1.  A szükségletek, hiányosságok és lehetőségek kutatása 
  1. meglévő adatok rögzítése és jelentése 
  2. az érdekelt felek feltérképezése 
 2.  Adatok gyűjtése és elemzése 
  1. kvantitatív adatgyűjtés és elemzés 
  2. kvalitatív adatgyűjtés és elemzés 
 3. Közpolitikák elemzése és rendszerszintű hiányosságok beazonosítása, érdekelt felek bevonása 
  1. közpolitikák elemzése 
  2. érdekelt felek bevonása 
  3. javaslatok közpolitikákra 
 4. Disszemináció 
  1. platformfejlesztés 
  2. skálázás 

Várható eredmények: 

 • Ifjúsági részvétel és felhatalmazás  
 • A fiatalok hozzájárulási fontosságának megnövekedett tudatosítása későbbi kezdeményezések megtervezésében és gyakorlatba ültetésében  
 • Kiváló minőségű alapadatok arról, hogy a fiatalok hogyan látják/értelmezik a szükségleteiket, ki és hogyan tudja őket megszólítani, hogyan látják saját magukat.  
 • A középtávú (10 éves) beavatkozási terv kiindulási adatai 
 • A jelenleg zajló kezdeményezések és az ifjúsági kérdésekkel foglalkozó civil szervezeti kezdeményezések alaposabb ismerete  

Fenntarthatóság: 

 • Az önkormányzat felvállalja az eredményeket
 • Összehangolódás a város 2021-2027 időszakra vonatkozó stratégiájával és akciótervével
 • Online felület fejlesztése, ahol a fiatalok információkhoz és támogatáshoz juthatnak, az érintett hatóságok, civil szervezetek és tudományos szereplők pedig ismeretekhez és eszközökhöz.
 • Regionális és országos szintű adaptáció lehetősége
 • Európai szinten skálázható modell és jó gyakorlat
 • Egy olyan integrált kutatás fejlesztése az ifjúsági jólét és részvétel területén, amely Kolozsváron és más városokban is megismételhető
 • A projekt által beazonosított specifikus igényeket és lehetőségeket célzó kísérleti projektek gyakorlatba ültetése

A projekt támogatója a Fondation Botnar, amelynek ezúton köszönetet mondunk a támogatásért.