Dokumentumtár

 • 1. A szükségletekre, hiányosságokra és lehetőségekre vonatkozó szakirodalom kutatása, valamint a releváns érdekelt felek kereteinek és eszközeinek azonosítása.
  • 1.1. Projektindító találkozó
  • 1.2. A vonatkozó szakirodalom kutatása – a meglévő adatok rögzítése, illetve az azokról való jelentés
   • A fókuszterületek megalkotása. Szakirodalmi áttekintés. Munkaértekezletek. Értekezletek az érdekelt felekkel [en, pdf]
   • Egészségügyi prioritások felállítása a fi atalok számára. Az országosan és helyileg elérhető szakirodalom áttekintése hét, a fi atalok egészségével kapcsolatos témakörben [en, pdf]
   • A tanulásra vonatkozó létező szakirodalom kutatása [en, docx] [en, pdf]
  • 1.3. Az érdekelt felek feltérképezése
   • Az érdekelt felek feltérképezése – az ifjúsági szektorban releváns kulturális szervezetek [ro, xlsx]
   • Az érdekelt felek feltérképezése – összefoglaló jelentés [ro, pdf] [en, pdf]
 • 2. Adatgyűjtés és -elemzés
  • 2.1. Kvalitatív kutatás
   • A Kolozsvár Metropolisz Övezetben élő fi atal populáció egészségének problematikus területei Megoldások. A változás hajtóerői. [en, pdf]
   • A Kolozsvár Metropolisz Övezetben élő fi atalok (15–24 évesek) jólléte: Egészség – Oktatás – Részvétel – Támogató környezet [en, pdf]
   • A Kolozsvár Metropolisz Övezetben élő serdülők (10–14 évesek) jólléte. Egy jobb világ a serdülők számára [en, pdf]
  • 2.2. A kvantitatív kutatás módszertanának kidolgozása
  • 2.3. Kvantitatív kutatás
 • 3. Szakpolitikai elemzés és a rendszerszintű hiányosságok azonosítása, valamint az érdekelt felek bevonása
  • 3.1. Szakpolitikai elemzés
   • Szakpolitikai elemzés az ifjúság területén, valamint a kiegészítő szegmensek – Egészség, Tanulás, Részvétel és Támogató környezet – területén [en, pdf]
  • 3.2. Az érdekelt felek szerepvállalása
   • Jelentés az érdekelt felek szerepvállalásáról [en, pdf]
  • 3.3. A rendszerszintű hiányosságok azonosítása
   • LEAP - rendszerszintű hiányosságok térképe [en, pdf]
   • LEAP – rendszerszintű hiányosságok [en, pdf]
  • 3.4. Szakpolitikai ajánlások
   • LEAP – Szakpolitikai ajánlások [en, pdf]
 • 4. Terjesztés
  • 4.1. LEAP kutatási jelentés